XII Małopolski Konkurs Fotograficzny „Leśne Inspiracje”

Termin:  do 15 października 2023.

Zgłoszenia: pliki cyfrowe plus odbitki. Prace nie mogą być mniejsze niż format A4 (297x210mm).

Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli (osoby niezawodowo zajmujące się fotografią).
 
Obszar: zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (mapa).

Nagrody: pula 4500 zł (w każdej kategorii). Wyróżnienia i nagrody rzeczowe (szczegóły – patrz regulamin).
Nagroda specjalna: nagroda Dyrektora RDLP w Krakowie: pobyt (2 noclegi ze śniadaniem) dla 2 osób w OSW Radocyna w uzgodnionym terminie.

Adres do wysyłki:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 17A, 31-159 Kraków
z dopiskiem Leśne Inspiracje.

Strona:
www.krakow.lasy.gov.pl

Wyślij zgłoszenie w terminie!

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

Konkurs „Leśne Inspiracje” 2023 – Zapraszamy!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XII edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” 2023.

Kategorie tematyczne tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody to:

„Widokówka z lasu – na 100-lecie Lasów Państwowych”

„Portrety ludzi lasu – na 100-lecie Lasów Państwowych”

Tematy nawiązują do zbliżającej się setnej rocznicy utworzenia Lasów Państwowych, jaka będzie miała miejsce w 2024 r.

Las to nie tylko piękno przyrody czy źródło drewna, to także ludzie. Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych to również święto wszystkich osób pracujących w lasach, dla lasów i dla ludzi. Gajowy, leśniczy, nadleśniczy, edukator leśny, drwal, zrywkarz, operator harwestera i wielu innych pracuje na co dzień w lasach – uwiecznijcie ich i ich pracę na swojej fotografii, aby wziąć udział w Konkursie w kategorii tematycznej: „Portrety ludzi lasu – na 100-lecie Lasów Państwowych”.

W tegorocznych zasadach konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Zalecamy wydrukowanie regulaminu i uważną lekturę, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na sposób zgłaszania uczestnictwa w konkursie – wprowadzony został elektroniczny Formularz zgłoszeniowy do przesłania plików cyfrowych. W tym roku należy przesłać zdjęcia zwrówno cyfrowo, jak i w postaci odbitek.

Formularz zgłoszeniowy do fotografii w wersji papierowej prosimy pobrać z załącznika znajdującego się poniżej i wraz z odbitkami (obowiązujący format to A4: 297mmx210mm) zdjęć dostarczyć na adres biura Dyrekcji:

Powyższy formularz wraz ze zdjęciami w formie odbitek (opisanych na odwrocie zgodnie z regulaminem) należy dostarczyć na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Al. J. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków

Z dopiskiem: LEŚNE INSPIRACJE 2023

Harmonogram konkursu:

Termin nadsyłania prac – do 15.10.2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu – do 15.11.2023 r.

 

Uczestnicy:

W kategorii tematycznej: „Widokówka z lasu – na 100-lecie Lasów Państwowych” przewidziane są 3 kategorie wiekowe:

I dzieci – uczestnicy w wieku do 10 lat

II młodzież – uczestnicy w wieku od 11 do 17 lat

III dorośli – uczestnicy w wieku 18 lat i powyżej

W kategorii tematycznej: „Portrety ludzi lasu – na 100-lecie Lasów Państwowych”
nie ma kategorii wiekowych.

 

Nagrody:

Pula nagród w każdej kategorii tematycznej wynosi 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowietrzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem) dla2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie XII Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” 2023.

Zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółów na stronie www.krakow.lasy.gov.pl