Skip to content

Fauna Beskidu Niskiego

Na terenie Beskidu Niskiego i w Magurskim Parku Narodowym występuje prawie 800 gatunków roślin i prawie 200 gatunków zwierząt (nie licząc owadów). Region cechuje wysoka bioróżnorodność. 

Ptaki (117 gatunków):

Skip to content