Skip to content

Ekopark Radocyna

Edukacja Ekologiczna

W otoczeniu OSW Radocyna trwają prace związane z realizacją projektu pn. „EKOPARK-RADOCYNA – edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną”.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrona.

Ekopark-Radocyna

Projekt „EKOPARK-RADOCYNA – edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną” realizowany jest we współpracy Lasów Państwowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który współfinansuje projekt powstaną m.in.:

  • sala konferencyjno- wystawowa na ok. 100 osób,
  • wiata edukacyjna w stylu łemkowskiej „Chyży”,
  • strefa ochrony powietrza,
  • park interaktywny.

Sadzimy las i krzewy

🌳 W powstającym „Ekoparku-Radocyna” zostanie posadzonych wiele drzew, bylin i krzewów – w sumie ok 1500 sztuk ‼
Przykładowe gatunki:
☑️Buk zwyczajny
☑️Klon jawor
☑️Brzoza brodawkowata
☑️Olsza szara
☑️Sosna kosodrzewina (odm. pumilio)
☑️Głóg dwuszyjkowy
☑️Róża – kilka odmian
☑️Jaśminowiec wonny
☑️Barwinek pospolity
☑️Dereń biały „sibirica”
☑️Kalina koralowa
☑️Nerecznica szerokolistna
☑️Tojad najmocniejszy.
5 net

Zrównoważony rozwój

Wpływ Ekoparku na lokalne środowisko.

W czasie powszechnego dostępu do internetu, a co za tym idzie napływu ogromnej ilości informacji, które najczęściej nie są weryfikowane, ważne jest, by uwrażliwiać społeczeństwo na istotne kwestie i jednocześnie pokazywać, że nie wszystko, co przedstawia się w mediach jest prawdziwe. Dla leśników najistotniejsza jest szeroko rozumiana przyroda i troska o nią – przede wszystkim las. Las zarówno w odniesieniu do miejsca pracy wielu ludzi, ale również las jako środowisko życia ogromu stworzeń i procesów zachodzących w ich otoczeniu. Leśnicy starają się, by pokazać las takim, jakim on jest – bez koloryzowania, bez „bambinizmu” i wszelkich skrajności, które tak często spotyka się w sferze medialnej. 

By właściwie realizować misję, jaką jest edukacja przyrodniczo-leśna, nie wystarczą suche opowieści. By zrozumieć, dlaczego las i troska o niego są ważne, trzeba go poczuć na własnej skórze: dotknąć, powąchać, posmakować, by zapamiętać towarzyszące temu odczucia i wrażenia. Dlatego powstają miejsca, które pozwalają obcować z przyrodą w sposób, z którego wynika coś więcej niż stwierdzenie „drzewa gubią liście”. Celem edukacji przyrodniczej jest skłonienie do zadania pytania „dlaczego drzewa gubią liście?” i znalezienie na nie odpowiedzi. Ośrodki edukacyjne, parki, arborea i inne tego typu obiekty mają umożliwić, by w dostępny dla każdego, bezpieczny sposób pokazać piękno i różnorodność otaczającej przyrody.

Powstający w Radocynie Ekopark jest projektem, którego głównym założeniem jest rozwijanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej społeczeństwa. Jest to niezwykle ważne, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że słowo „ekologia” nie oznacza segregowania śmieci czy oszczędzania wody. Słowo to używane jest nad wyraz często, a oznacza tak naprawdę badanie tego, jak organizmy wpływają na otoczenie, w którym żyją i odwrotnie. To jeden z wielu przykładów pokazujący, jak ważna jest rola edukacji przyrodniczej. Edukacyjny charakter Ekoparku to nie tylko tablice znajdujące się przy alejkach, ale docelowo tworzona baza edukacyjna, która pozwoli przenieść „zielone lekcje” na nowy poziom. Ekopark będzie miejscem, w którym o lesie i przyrodzie będzie można uczyć się na podstawie doświadczeń. Czy jest lepszy sposób uczenia o tym, jak ważna jest rola drzew niż pozwolenie na posadzenie własnego drzewka na terenie parku?

Beskid Niski, a w szczególności okolice Radocyny, jest miejscem unikatowym w skali kraju. Bogactwo gatunków roślin i zwierząt zachęca do odwiedzin. Chociaż często usłyszeć można, iż powstały Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy zaburza dziki charakter tego miejsca, nie można zapomnieć, że Radocyna to dobro wszystkich. Zarówno tych, którzy mają możliwość częstego pojawiania się tutaj, nocowania w namiotach i życia „w dziczy”, ale także tych, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Oba sposoby wypoczynku mają swoje zalety. Są po prostu odmienne i trzeba zaakceptować różnorodność i to, że ludzie lubią różne rzeczy. OSW stwarza warunki do cieszenia się przyrodą Radocyny i zgłębiania jej tajemnic przez wszystkich odwiedzających. Zarówno tych, którzy lubią mieć nad głową rozgwieżdżone niebo, jak i tych, którzy lubią budzić się w wygodnym łóżku. Nie możemy zapominać, że istnienie bazy noclegowej uatrakcyjnia region, co jest motorem napędowym do jego rozwoju. Turystyka jest ważnym elementem gospodarki i choć wiele osób chce, by Beskid Niski nadal pozostał dziki, nie można go zamknąć i pozwolić zwiedzać i poznawać jego uroki tylko wybranym.

Historia lasu w Radocynie

Czasy średniowieczne to okres, gdy na terenie dzisiejszej Radocyny rozciągały się lasy Puszczy Karpackiej. Było to miejsce dzikie, okryte tajemnicą i nie do końca poznane. Ludność zamieszkująca ościenne tereny Puszczy była nieliczna. Wszystko zmieniło się, gdy na te tereny zaczęli masowo przesiedlać się mieszkańcy krajów Europy Południowej. Napływ dużej ilości ludzi skutkował koniecznością karczowania kolejnych połaci lasu. Budowa domów i gospodarstw wymagała dostarczania drewna, a tym samym potrzebowano coraz więcej miejsca dla prężnie rozwijających się osad i wsi. Miejsce dotychczas rozległych i zwartych lasów stopniowo zajmowały pola uprawne. Rozwój wsi i rolnictwa zaowocował tym, że las niemal zupełnie zniknął. W okresie międzywojnia lesistość Nadleśnictwa Gorlice wynosiła zaledwie 20% – taki procent terenu porastały drzewa. Sytuacja polityczna kraju w okresie II wojny światowej oraz bezpośrednio po niej doprowadziła do tego, że Radocyna opustoszała, a co za tym idzie zaprzestano uprawy ziemi. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku do zagospodarowania leśnego w samym tylko Nadleśnictwie Gorlice przeznaczono 10 000 ha gruntów porolnych. Postanowiono zalesić je gatunkami, które wzbogacą glebę wyjałowioną przez lata zagospodarowania rolniczego i przygotują ją na wysadzenie gatunków, które mają większe wymagania odnośnie siedliska. Wykorzystano do tego celu głównie sosnę, modrzewie i miejscowo brzozę. Są to tzw. „gatunki pionierskie”. Mogą one wzrastać nawet na bardzo ubogich glebach, a jednocześnie w trakcie swojego rozwoju poprawiają warunki glebowe. Gdy drzewa posadzone zaraz po zakończeniu wojny spełniły swoje zadanie, na tych ziemiach można było wsadzić gatunki, które występowały tu pierwotnie, tj. jodłę i buka. Ten proces nosi nazwę „przebudowy drzewostanu”. Jest rozciągnięty na wiele lat i polega na stopniowym usuwaniu sosny, a na jej miejsce wprowadzania jodły i buka. Jest to powrót do naturalności i odtworzenie istniejącej tu przed laty Puszczy Karpackiej. Zapoczątkowany wiele lat temu proces wciąż trwa i na jego pełne efekty należy jeszcze poczekać.

W ciągu ostatnich 40 lat na terenie leśnictwa Radocyna posadzono ponad 600 ha lasu. Jest to imponująca ilość, tym bardziej, że jest to jednak teren bardzo trudny i odludny. W Radocynie przez długi czas nie było prądu, zwykłe polne drogi były często nieprzejezdne, a samo poruszanie się po terenach leśnych utrudnione ze względu na ich ukształtowanie. Pracownicy leśni przywożeni byli często ze wsi oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Radocyny. W różnych skrajnych warunkach pogodowych ciężko pracowali, by przywrócić Radocynie dawny, leśny charakter. Ich trud nie poszedł na marne, co można bez trudu zauważyć przechadzając się leśnymi drogami i szlakami. 

Aktualnie lesistość Nadleśnictwa Gorlice to około 70%. To ogromny przeskok, szczególnie zważywszy na to, w jak krótkim czasie proces ten miał miejsce. Pamiętajmy, że rozwój drzewa trwa nie kilka, a kilkadziesiąt lat.

Dojazd do OSW Radocyna

Komunikat z dn. 5 marca 2024:

W dniach od 05.03.2024 do 24.03.2024 droga dojazdowa do OSW Radocyna od m. Zdynia (tj. droga woj. nr. 977 Zdynia-Radocyna), będzie zamknięta dla ruchu.

Powodem zamknięcia drogi są zaplanowane w tych dniach prace remontowe.

Zalecamy dojazd do OSW Radocyna drogą gminną od miejscowości Krzywa (przysiółek Jasionka).

Przepraszamy za utrudnienia.

Kliknij po mapkę

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner Skip to content