Prace w ramach projektu „Ekopark Radocyna”

Ekopark-Radocyna

7 luty 2023

W otoczeniu OSW Radocyna trwają prace budowalne związane z realizacją projektu pt: „EKOPARK-RADOCYNA – edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną”.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Projekt „EKOPARK-RADOCYNA – edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną” realizowany jest we współpracy Lasów Państwowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który współfinansuje projekt powstaną m.in. sala konferencyjno- wystawowa na ok. 100 osób, wiata edukacyjna w stylu łemkowskiej „Chyży”, strefa ochrony powietrza oraz park interaktywny.

Dzięki trwającym pracom budowlanymi już wkrótce będziemy mogli zaprosić Państwa do odmienionej Radocyny. W związku z powyższym prosimy osoby odwiedzające OSW Radocyna o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.